Learn Yoruba for Beginners – Unit 1/Lesson 13 :  50+ Yoruba Word List according to chatGPT
2 mins read

Learn Yoruba for Beginners – Unit 1/Lesson 13 : 50+ Yoruba Word List according to chatGPT

Introduction

The following table contains a list of yoruba words acquired for chatGPT. Hope it helps!

AṣọCloth
IléHouse
ÌwéBook
ÌróSkirt/Wrapper
OmiWater
OrúkọName
ẸranMeat
ÌbọDoor
ÌlékunWindow
AroRoad
Bẹ̀rẹ̀Fast
OkunOcean
ẸnuMouth
Ọwọ́Hand
EdeLanguage
AyéWorld
ÌjàpáTortoise
AlábàMarket
OjúEye
Ojúmọ́Glasses
Ilẹ̀kẹ̀sẹChair
ÌjàFight
ẸyẹBird
Ọ̀pẹ̀Thank you
ÀkókòTime
Ẹ̀dáLife
Ọ̀pọ̀Population
ÌpàdéParty
BataShoe
Iwọ̀You
ÌdúróStool
Ọbẹ̀Soup
Ọ̀túnRight
Ọ̀ṣọ́Rain
Ọ̀yọ́Sun
ỌmọChild
Ọ̀kẹ̀lẹ̀Shirt
ÀmìFriend
ÌṣokúnTree
Ọ̀sànMoon
Ọ̀runSky
ÌdíléVillage
OkeHill
Ẹlẹ́rìíTrousers
ÌgbínSnail
OníṣòwóTailor
ÀbíkúSpirit child
OwoMoney
Ìrọ́wọ́Hat
OjóDay
IlekeNecklace
Bọ́lọ́dẹ̀Table
ỌpọlọpọMany
Ọlọ́runGod
IbiPlace
Ìmọ̀Knowledge
AṣoebiTraditional attire
ÌrùCook
OunjeFood
Ìfẹ́Love
Ìwẹ̀wọ̀Towel
Iléìwé
Òwúrọ́Morning
ỌjaFish
ÌyáMother
BérèSlow
Ìgbọ́Basket
EjaFish
Ẹ̀jìrẹ́Twins
IgiTree
Ọ̀bẹ̀sẹ̀Pepper
Ọ̀páPalm wine
Àlùbọ́sàTeacher
ÌbàRespect
ÌyèyèMat
ÌjàláShoe
Ìràwọ̀Mirror
Ọlọ́mìniraIndependence
Ìwọ̀lọ́pọ̀President
BírídíPlate
ÀdùnníSweetheart
OdoRiver
ÀgùntànTail
Abẹ́béFan
ÌbòjúGlasses
Ẹjaọsan
Ẹlẹ́dẹ̀Spoon
Ọ̀dẹ̀Ant
IgbáCalabash
Ọpẹ̀lẹ̀Pencil
ẸyaWife
ÌpínHat
ÀìdáJourney
AlàbáTailor
EewuGoat
ẸlẹdẹFood
ÌgbinCoconut
ObaKing
ÀdàbàServant
IbiBirthday

Vocabulary List

Hope you enjoyed this very informal post. Please, every suggestion or correction is welcomed and appreciated. Thank you! See you in the next post.

Editor notes

As I am also a beginner in Yoruba, my sentences will be very short and boring. So please bear with me.

References

  • Colloquial Yoruba: The Complete Course for Beginners